REGULAMIN

  1. Rower oddany do serwisu musi być czysty. W przeciwnym wypadku do całkowitego kosztu usługi serwisowej może zostać dodana opłata za mycie roweru (20 PLN).
  2. Całkowity koszt naprawy obejmuje koszt usługi serwisowej, a także koszt użytych części. 
  3. Ceny usług serwisowych podane w cenniku nie zawierają kosztów użytych części.
  4. Wstępny koszt naprawy podawany jest zawsze podczas przyjmowania roweru       i wstępnych oględzin. Cena ta może ulec zmianie w trakcie naprawy, w przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, linki, pancerze).
  5. W przypadku zmiany wstępnej ceny naprawy Klient zostanie o tym poinformowany. Klient ma prawo do podjęcia decyzji w sprawie ponoszenia dodatkowych kosztów.
  6. W przypadku rezygnacji z dalszej naprawy przed jej zakończeniem klient uiszcza opłatę za wykonane usługi serwisowej i użyte części do chwili rezygnacji.
  7. Klient zobowiązany jest do odebrania roweru w wyznaczonym wcześniej terminie.
  8. Jeżeli zlecona naprawa nie zostanie wykonana z powodu braku potrzebnych części Klient zostanie o tym poinformowany oraz wyznaczony zostanie dalszy termin odbioru.
  9. W przypadku braku ustalenia terminu odbioru roweru Klient zostanie o nim poinformowany w trakcie lub po zakończeniu napraw.
  10. W przypadku braku możliwości odebrania roweru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem - oddanie roweru 
do serwisu oznacza akceptację regulaminu.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.